Meny

Hvis et hull har stått ubehandlet over lang tid, kan det utvikle seg videre og skade mer av tannen. Det kan også jobbe seg innover mot tannens nerve og skade denne. Dette gir grobunn for bakterier slik at det kan spre seg fra munnhulen og inn i kjevebeinet og lage en betennelse her. Når betennelse har nådd helt nedover i roten, må tannen behandles med en rotfylling. Rotfyllingen går ut på å rense ut alle disse bakteriene fra roten. Nerven som nå er skadet, blir erstattet med rotfyllingsmaterialet. 

Pris

Rotfylling av tann med 1 rotkanal: Fra1795,-

Rotfylling av tann med 2 rotkanaler: Fra 3450,-

Rotfylling av tann med 3-4 rotkanaler: Fra 4950,-

Ring oss på +47 67 90 66 40 for å bestille time eller for mer informasjon. 

Hva er en rotbehandling?

En rotfylling foretas hvis tannens nerve, pulpa, er skadet, eksponert eller død. Ved hjelp av en rotfylling fjernes tannens nerve samt bakterier fra pulpakammeret og rotkanalene. En rotfylling gjøres for å stabilisere tannen og forebygge ytterlige tannproblemer.

Rotfylling er en tidskrevende behandling. Det kan noen ganger være mulig å rotfylle tannen samme dagen som du kommer, eller være behov for nytt besøk igjen etter noen uker. Dette vil avhenge av hvor stor betennelse du har i roten på tannen, og hvor komplisert tannen din er. Fortenner er som regel enkle å rotfylle, mens jeksler er ofte kompliserte og krever lenger tid. 

Rotfylling Alternativ

Alternativt kan man i slike tilfeller fjerne betennelsen i roten med en liten operasjon, eller trekke tannen dersom tannlegen anser det som riktig behandling.

Er en rotfylling smertefullt?

Før i tiden ble en rotfylling ofte forbundet med en smertefull opplevelse. Dette er ikke lengre tilfellet på grunn av tannleger kan utføre en 100% smertefri rotfylling ved hjelp av den moderne dentalteknologien. Før behandlingen blir du bedøvet, hvor det blir brukt en særlig tynn og fin nål for å minimere ubehag ved innstikket.

Hva skal jeg gjøre etter behandlingen?

Normalt vil du oppleve milde, forbigående smerter dagene etter en rotbehandling. 

Det er viktig at du får kontrollert en rotfylling hos tannlegen – særlig i begynnelsen, så tannlegen kan se om alt går etter planen.

Hvorfor trenger jeg en rotfylling?

Hvis bakteriene har nådd inn til tannens nerve, pulpa, er en rotbehandling nødvendig. Det er forskjellige årsaker til at tannens nerve kan bli skadet, eksponert eller gått til grunne. Det kan skyldes:

  • Rotbetennelse. Ofte er rotbetennelse forårsaket av karies (et dypt hull eller kariesangrep i en tann), hvor bakteriene har fri adgang til pulpa og skaper infeksjon i tannens nerve.
  • Rotspissbetennelse. Hvis rotbetennelse ikke behandles, er det risiko for at bakterier trenger inn til tannens rotspiss og forårsaker betennelse i det omliggende beinet.
  • En fylling eller krone ligger for nærme tannens nerve. Dette kan medføre at nerven dør og at det døde nervevev invaderes av bakterier.
  • En tannskade. Hvis tannen er blitt utsatt for et hardt slag, er sprukket eller brukket kan bakterier trenge inn til tannens nerve.
  • Slitte tenner er mest vanlig hos eldre folk, men også hos ynge som skjærer tenner eller inntar mye syrlig mat og drikke.
  • Sensitive tenner. I svært sjeldne tilfeller utføres en rotfylling hvis du har varige smerter.

Ofte er tannens nerve gått til grunne som følge av en betennelse, og noen ganger er det nødvendig å utføre rotfylling, mens denne betennelsen ennå er der. Det er viktig å behandle en infisert tannrot raskest mulig. Det forbedrer sjansen for et godt behandlingsresultat og minsker risikoen for ytterligere betennelser og skader. 

Bestill Time

  • Telefon
  • E-post
Call Now Button